Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Economisti e scienza economica nell'Italia liberale (1848-1922). Una storia istituzionale
Συγγραφέας: Massimo M. Augello, Marco E.L. Guidi    Έτος: 2019    Τύπος: Νέες Εκδόσεις

Capitalism in the Ottoman Balkans. Industrialisation and Modernity in Macedonia
Συγγραφέας: Costas Lapavitsas, Pinar Cakiroglu    Έτος: 2019    Τύπος: Νέες Εκδόσεις

Industrie entre Méditerranée et Europe XIXe-XXIe siècle
Συγγραφέας: Mauve Carbonell, Xavier Daumalin, Ivan Kharaba, Olivier Lambert, Olivier Raveux    Έτος: 2019    Τύπος: Νέες Εκδόσεις

Newsletter