Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!


Ο πληθυσμός της Ελλάδας (1834-1912). Τεκμήρια έρευνας και υποθέσειςSébastien Marre
Ηρόδοτος, Αθήνα 2022 [ISBN: 978-960-485-455-4, σ. 586]
Τύπος: Νέες Εκδόσεις

 

Το να μελετήσει κανείς την ιστορία του πληθυσμού και την ιστορία των οικισμών της Ελλάδας του 19ου αιώνα αποτελεί ακόμη μια δύσκολη απόπειρα. Πράγματι, οι πηγές εντοπίζονται με δυσκολία: είτε έχουν οριστικά χαθεί είτε είναι κρυμμένες και πρέπει να ανευρεθούν. Ο ιστορικός, προκειμένου να γνωρίσει την ιστορία του πληθυσμού, της οικογένειας και της συγγένειας ή τις δημογραφικές και τις κοινωνικές συμπεριφορές, αναδεύει πηγές, όπως το δημοτολόγιο, το ληξιαρχείο ή τους ονομαστικούς καταλόγους των απογραφών του πληθυσμού. 

Περιεχόμενα

Βραχυγραφίες
Πρόλογος
Ο πληθυσμός της Ελλάδας (1834-1912). Τεκμήρια έρευνας και υποθέσεις
Κεφάλαιο Ι. Ο πληθυσμός της Ελλάδας (1834-1912): πηγές και μεθοδολογία
Κεφάλαιο ΙΙ. Το δημοτολόγιο στην Ελλάδα του 19ου αιώνα: μια πρωτότυπη πηγή
Κεφάλαιο ΙΙΙ. Ο σχηματισμός του πληθυσμού του Πειραιά τον 19ο αιώνα
Κατακλείδα


Πίσω

Newsletter