Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
"Sex ratios and gender discrimination in Modern Greece"
Συγγραφέας: Francisco J. Beltrán Tapia, Michail Raftakis    Έτος: 2022    Τύπος: Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά


"Women Physicians and Their Careers: Athens 1900–1950: A Contribution to Understanding Women’s History"
Συγγραφέας: Eugenia Bournova, Myrto Dimitropoulou    Έτος: 2023    Τύπος: Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά

Θεσσαλονίκης εμπόριον 1870-1970. Εισαγωγή στην εμπορική ιστορία και γεωγραφία της πόλης
Συγγραφέας: Ευάγγελος Χεκίμογλου    Έτος: 2022    Τύπος: Νέες Εκδόσεις


Commerce, argent, pouvoir. L’impossible avènement d’un capitalisme en Chine, XVIe-XIXe Siècle
Συγγραφέας: François Gipouloux    Έτος: 2022    Τύπος: Νέες Εκδόσεις

Αόρατη Εργασία και Τεχνολογία σε Έργα Ψηφιοποίησης στην Ελλάδα, 2004-2020
Συγγραφέας: Αλέξανδρος Παναγόπουλος    Έτος: 2022    Τύπος: Διατριβές

"Urban mortality in Greece: Hermoupolis (1859–1940)"
Συγγραφέας: Michail Raftakis    Έτος: 2022    Τύπος: Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά

"Παραγωγή, φορολογία και εμπόριο δημητριακών στην Ήπειρο (1800-1820) με βάση το δημοσιευμένο Αρχείο του Αλή πασά"
Συγγραφέας: Γιώργος Β. Νικολάου    Έτος: 2022    Τύπος: Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά

Τόμος αφιερωμένος στον ακαδημαϊκό δάσκαλο Κωνσταντίνο Ντόκο
Συγγραφέας: Βάιος Βαϊόπουλος – Στάθης Μπίρταχας – Γεράσιμος Παγκράτης (επιστημονική επιμέλεια)    Έτος: 2022    Τύπος: Νέες Εκδόσεις

Newsletter