Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Alternative Financial Regimes and Development Banks in Greece 1963-2002: What Have We Learned?
Συγγραφέας: Konstantinos I. Loizos    Έτος: 2017    Τύπος: Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά

Fraudes, frontières et territoires (XIIIe-XXIe siècle)
Συγγραφέας: Béatrice Touchelay (dir.)    Έτος: 2020    Τύπος: Νέες Εκδόσεις

Santé à la mine, acteurs et systèmes de soins / Health down in the mine. Stakeholders and healtchare systems
Συγγραφέας: Actes du colloque international organisé par le Centre Historique Minier à Lewarde les 4 et 5 avril 2019    Έτος: 2020    Τύπος: Νέες Εκδόσεις

Disuguaglianza economica nelle società preindustriali: cause ed effetti / Economic inequality in pre-industrial societies: causes and effects
Συγγραφέας: Giampiero Nigro (ed.)    Έτος: 2020    Τύπος: Νέες Εκδόσεις

Ελιά και λάδι στην ανατολική Μεσόγειο. Από την αρχαιότητα στην προβιομηχανική εποχή
Συγγραφέας: Ηλίας Αναγνωστάκης, Ευαγγελία Μπαλτά (επιμ.)    Έτος: 2020    Τύπος: Νέες Εκδόσεις

Working in Greece and Turkey. A Comparative Labour History from Empires to Nation-States, 1840–1940
Συγγραφέας: Leda Papastefanaki and M. Erdem Kabadayi (eds)    Έτος: 2020    Τύπος: Νέες Εκδόσεις

Newsletter