Πειραιάς 1835-1925: μεταλλάξεις της νεωτερικότητας
Συγγραφέας: Βάσιας Τσοκόπουλος    Έτος: 2017    Τύπος: Διατριβές


Routledge Handbook of Global Economic History
Συγγραφέας: Francesco Boldizzoni, Pat Hudson (eds.)    Έτος: 2016    Τύπος: Νέες Εκδόσεις

Newsletter