Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Η αυτοκρατορία του βαμβακιού. Μια παγκόσμια ιστορία
Συγγραφέας: Sven Beckert    Έτος: 2022    Τύπος: Νέες Εκδόσεις


Η οικοδόμηση του ελληνικού κράτους
Συγγραφέας: Χριστίνα Κουλούρη (επιμ.)    Έτος: 2022    Τύπος: Νέες Εκδόσεις

British Imperialism and Globalization, c. 1650-1960. Essays in Honour of Patrick O'Brien
Συγγραφέας: Joseph E. Inikori (ed.)    Έτος: 2022    Τύπος: Νέες Εκδόσεις


Towards an Anthropology of Wealth. Imagination, Substance, Value
Συγγραφέας: Theodoros Rakopoulos, Knut Rio (eds.)    Έτος: 2020    Τύπος: Νέες Εκδόσεις

La Puissance du vent. Des moulins à vent aux éoliennes modernes
Συγγραφέας: Philippe Bruyerre    Έτος: 2020    Τύπος: Νέες Εκδόσεις

Το παιχνίδι της κλίμακας. Τα Βαλκάνια από τους εθνικισμούς στη μετασοσιαλιστική νοσταλγία
Συγγραφέας: Μαρία Τοντόροβα    Έτος: 2022    Τύπος: Νέες Εκδόσεις

Home-Based Work and Home-Based Workers (1800-2021)
Συγγραφέας: Malin Nilsson, Indrani Mazumdar & Silke Neunsinger (eds.)    Έτος: 2022    Τύπος: Νέες Εκδόσεις

Les Réparations dans l’Histoire. Cultures techniques et savoir-faire dans la longue durée
Συγγραφέας: Liliane Hilaire-Pérez, Gianenrico Bernasconi, Guillaume Carnino, Olivier Raveux (dir.)    Έτος: 2021    Τύπος: Νέες Εκδόσεις

Newsletter