Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!


Economy and Society on Both Shores of the AegeanBaruh Lorans Tanatar, Kechriotis Vangelis
Historical Archives Alpha Bank, Αθήνα 2010.
Τύπος: Επιλεγμένη βιβλιογραφία

Ο τόμος αποτελεί προϊόν κοινής προσπάθειας του Ιστορικού Αρχείου της Alpha Bank, του Ottoman Bank Archives and Research Centre και του Πανεπιστημίου Boğaziçi. Στον τόμο, στον οποίο συνεργάζονται έλληνες και τούρκοι ιστορικοί, εξετάζονται όψεις της οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας των ελληνορθόδοξων πληθυσμών κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο, ενώ θίγονται ζητήματα ορολογίας, μεθοδολογίας, αξιοποίησης των πηγών και ιστοριογραφίας.

 

Κριτική:

Alexandros Lamprou: "B. L. Tanatar - V. Kechriotis (ed.), Economy and Society on Both Shores of the Aegean", Historein 10 (2010), 204-207. http://www.nnet.gr/historein.htmΠίσω

Newsletter