Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!


"Au fil de la soie dans les Balkans au xixe siècle"Andrea Umberto Gritti
Balkanologie, vol. 17, n° 2 (2022)
Τύπος: Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά

 

Résumé 

L’objectif du présent article est d’expliquer de quelle façon le boom de la demande de matière première en provenance des soieries européennes, que la pébrine provoque au milieu du xixe siècle, accroît l’importance de la sériciculture pour l’économie rurale des Balkans ottomans. Les registres consulaires, la correspondance commerciale et la documentation des Archives ottomanes d’Istanbul sont croisés pour retracer les initiatives des marchands français et italiens qui créent et consolident les chaînes d’exportation. La croissance rapide du commerce séricicole et la suspension des connexions préexistantes remettent en cause les prérogatives fiscales des autorités ottomanes, qui réagissent en tentant d’accroître l’enracinement de leur action administrative. Afin de montrer comment les opérations des marchands étrangers et cette tendance à la territorialisation du pouvoir étatique ont laissé une marque durable sur l’économie de la Roumélie, trois questions sont examinées : les variations de la géographie régionale de la sériciculture, le déploiement spatial du savoir économique et les effets des différents régimes fonciers sur les formes d’accès au profit du marché.

Dossier "Entrepreneurs et mutations économiques dans les Balkans, XIXe-XXIe siècle, Balkanologie, vol. 17, n° 2 (2022).

Open access: https://doi.org/10.4000/balkanologie.4191Πίσω

Newsletter