Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!


"Sex ratios and gender discrimination in Modern Greece"Francisco J. Beltrán Tapia, Michail Raftakis

Τύπος: Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά

Population Studies, 76:2 (2022), 329-346.

Abstract

The paper argues that son preference resulted in gender-based discriminatory practices that unduly increased mortality rates for females at birth and throughout infancy and childhood in nineteenth- and early-twentieth-century Greece. The relative numbers of boys and girls at birth was extremely high and under-registration of females cannot on its own explain this result. The infanticide and/or mortal neglect of infant girls was therefore more common than previously acknowledged. Likewise, sex ratios increased as children grew older, thus suggesting that parents continued to treat boys and girls differently throughout childhood. A large body of qualitative evidence (contemporary accounts, folklore traditions, feminist newspapers, and anthropological studies) further supports the conclusion that girls were neglected due to their inferior status in society.

Open access: DOI: 10.1080/00324728.2021.1923787Πίσω

Newsletter