Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!


Η εφαρμογή της Αγροτικής Μεταρρύθμισης και οι μετασχηματισμοί στη Θεσσαλία του Μεσοπολέμου (1922-1940)Γιώργος Γάσιας
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης 2022
Τύπος: Διατριβές

 

Περίληψη

Η αγροτική μεταρρύθμιση των ετών 1917-1923 μαζί με τη Μικρασιατική καταστροφή και τις πληθυσμιακές συνέπειές της, αποτελούν μείζονες τομές στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Για την ύπαιθρο, ειδικότερα, κυριολεκτικά όλα άλλαξαν. Για αυτό το λόγο οι αναφορές στην αγροτική μεταρρύθμιση είναι πυκνές στην ελληνική ιστοριογραφία αλλά ουδέποτε αναλύθηκαν οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες που την προκάλεσαν. Παράλληλα, ελάχιστες ήταν έως τώρα οι πληροφορίες για τους μηχανισμούς της υλοποίησής της. Η ιστορική διερεύνηση του πως προέκυψε η απόφαση για την εφαρμογή της Αγροτικής Μεταρρύθμισης που νομοθετήθηκε για όλη την Ελλάδα το 1917, του πως συστήθηκε ο μηχανισμός εφαρμογής της, ποιοι μετασχηματισμοί πυροδοτήθηκαν στην ελληνική ύπαιθρο, και τι εντέλει επιλύθηκε ως προς το αγροτικό ζήτημα της χώρας, αποτέλεσαν τα βασικά σημεία που μελετήθηκαν.

 

Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή

Ομότιμος Καθηγητής: Χρήστος Χατζηιωσήφ (Επόπτης)

Ομότιμη Καθηγήτρια: Χριστίνα Αγριαντώνη (Μέλος Τριμελούς Επιτροπής)

Καθηγητής Σωκράτης Πετμεζάς (Μέλος Τριμελούς Επιτροπής)

Καθηγήτρια: Τζελίνα Χαρλάυτη (Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής)

Ερευνήτρια Ακαδημίας Αθηνών: Ευή Καρούζου (Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής)

Ερευνητής Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών Ε.Ι.Ε. Δημήτρης Δημητρόπουλος (Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής)

Αναπληρωτής Καθηγητής Γιάννης Κοκκινάκης (Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής)Πίσω

Newsletter