Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!


"Women Physicians and Their Careers: Athens 1900–1950: A Contribution to Understanding Women’s History"Eugenia Bournova, Myrto Dimitropoulou

Τύπος: Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά
Genealogy 2023, 7(1), 7.
Published: 12 January 2023
 
Abstract
 
This article combines history of the family with women’s and gender history and the history of women’s education; it is based on an extensive range of archives and aims at highlighting the attitude of society and families towards women who wanted to attend University studies in the beginning of the 20th century. The matter of women’s university education is directly related to the emergence of the feminist movement in Greece. The strong preference of female university students for the exact sciences at that time was justified by contemporary scholars as a choice reflecting women’s nature. This article highlights the role played by family and social class background. To this effect, the life course of three ‘heroines’ is followed from their initial desire to undertake further studies to their participation in the social and cultural life of the capital of Greece, as a contribution to current literature on gender studies. Despite the limited number of cases discussed, we strongly believe that these women’s upbringing enhances our understanding of women’s scientific pursuits and their place in Athenian elite families.
 
(This article belongs to the Special Issue The Balkan Family in the 20th Century).
 Πίσω

Newsletter