Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!


Θεσσαλονίκης εμπόριον 1870-1970. Εισαγωγή στην εμπορική ιστορία και γεωγραφία της πόληςΕυάγγελος Χεκίμογλου
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Αθήνα 2022 [ISBN 978-960-244-221-0, σ. 364, εικ. 199]
Τύπος: Νέες Εκδόσεις

 

Η έκδοση με τίτλο Θεσσαλονίκης εμπόριον 1870-1970. Εισαγωγή στην εμπορική ιστορία και γεωγραφία της πόλης, του δρ Οικονομικής Ιστορίας Ευάγγελου Χεκίμογλου, είναι το αποτέλεσμα διευρυμένης ερευνητικής εργασίας του συγγραφέα. Η έκδοση είχε σημείο εκκίνησης την ομώνυμη έκθεση «Θεσσαλονίκης εμπόριον 1870-1970», η οποία παρουσιάστηκε από το ΠΙΟΠ στη Θεσσαλονίκη το 2017, με αφορμή τα εκατό χρόνια από την πυρκαγιά του 1917. Ο συγγραφέας εμπλούτισε την αρχική έρευνα, παραδίδοντας ένα έργο σύνθετο και εμπεριστατωμένο, πολύτιμο για την επιστημονική κοινότητα αλλά και ιδιαίτερα χρήσιμο και για το ευρύτερο κοινό.

Στην έκδοση καταγράφεται και φωτίζεται η εξέλιξη της οικονομικής γεωγραφίας στη Θεσσαλονίκη, η τοπογραφία του εμπορίου και της βιοτεχνίας, η δεκτικότητα σε νέες επιδράσεις, η προσαρμογή στις ιστορικές μεταβάσεις ή τομές που συντελούνται στην πόλη κατά την περίοδο των εκατό υπό μελέτη ετών. Μερικά από τα θέματα που προσεγγίζονται είναι οι θαλάσσιοι και χερσαίοι εμπορικοί δρόμοι, το εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο, οι επενδύσεις και οι μεταφορές, η διαμόρφωση των εμπορικών αγορών και των βιοτεχνικών γειτονιών, οι μεταβολές και αλλαγές χρήσης γης και ιδιοκτησίας, η συγκέντρωση εργαστηρίων και εμπορικών καταστημάτων ανά γειτονιά, η κοινωνικότητα μέσω του καθημερινού λιανικού εμπορίου, η εξέλιξη των καταναλωτικών συνηθειών των κατοίκων.

Η εμπορική ιστορία της πόλης «διαβάζεται» σε συσχετισμό με τα σημαίνοντα ιστορικά γεγονότα: τις τελευταίες δεκαετίες της τουρκικής κυριαρχίας, τους Βαλκανικούς Πολέμους και την ενσωμάτωση της Θεσσαλονίκης στο ελληνικό κράτος, την πυρκαγιά του 1917, το προσφυγικό κύμα που συνδέεται με τη Μικρασιατική Καταστροφή, τα χρόνια της Κατοχής και την σχεδόν ολοσχερή εξόντωση της εβραϊκής κοινότητας της πόλης, τη σταδιακή ομαλοποίηση της οικονομικής και καθημερινής ζωής από τη δεκαετία του ’50 και έπειτα, τις αλλαγές στον τρόπο ζωής κατά τη δεκαετία του ’60, τη διαχρονική παρουσία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Τα στατιστικά στοιχεία της έκδοσης και το πλούσιο φωτογραφικό υλικό «συνομιλούν» με το κείμενο, τεκμηριώνουν την έρευνα, αναδεικνύουν το ευρύ φάσμα της οικονομικής ζωής και της εμπορικής τοπογραφίας της Θεσσαλονίκης.


Πίσω

Newsletter