Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!


Κοινωνίες της υπαίθρου στην ελληνοβενετική Ανατολή (13ος-18ος αι.)Κώστας Ε. Λαμπρινός (επιμ.)
Ακαδημία Αθηνών – Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού, Αθήνα 2019 [ISBN 978-618-84285-0-8]
Τύπος: Επιλεγμένη βιβλιογραφία

«H ιδέα της δημιουργίας συλλογικού τόμου με θέμα τις κοινωνίες της υπαίθρου στην ελληνοβενετική Ανατολή γεννήθηκε από τη διαπίστωση ότι οι περισσότερες μελέτες που έχουν εκπονηθεί για την μακραίωνη περίοδο της βενετικής παρουσίας σε εδάφη του ελληνικού χώρου είναι εστιασμένες στις πόλεις, μολονότι στην συντριπτική πλειονότητά του ο πληθυσμός των κυριαρχούμενων περιοχών κατοικούσε στην εκτενή ύπαιθρο»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κώστας Ε. Λαμπρινός
Κοινωνική ιστορία του ελληνοβενετικού αγροτικού χώρου(13ος-18ος αι.). Ζητήματα και προοπτικές έρευνας
Xαράλαμπος Γάσπαρης
Οι ξένοι του χωριού. Κοινωνικά και πληθυσμιακά χαρακτηριστικά των μεσαιωνικών χωριών της Κρήτης
Άγγελ Nικολάου-Kονναρή
Συνέχειες και ασυνέχειες στη δουλοπαροικιακή πολιτική της βενετικής διοίκησης στην Κύπρο
Marianna Kolyvà
I comuni nel contado dell’isola di Zante. Politica territoriale,contesto sociale, apparato amministativo (fine Quattrocento-metàCinquecento)
Δέσποινα Ερ. Βλάσση
Κοινωνική και οικονομική συγκρότηση του ορεινού χώρου στη βενετοκρατούμενη Κεφαλονιά
Kostas E. Lambrinos
La campagna cretese nell’epoca veneziana. Gestori di poteree profilo socio-istituzionale dei contadini
(sec. XVI-XVII)
Kώστας Γ. Τσικνάκης
Περιοδεύοντας στην ύπαιθρο της Κρήτης για την απονομή δικαιοσύνης. Φεουδαρχικές καταπιέσεις και μέτρα περιστολής τους από τον Giacomo Foscarini στα χρόνια 1574-1577
Αναστασία Παπαδία-Λάλα
Γυναίκα και αγροτικός κόσμος στη βενετοκρατούμενη Κρήτη. Αποφάσεις του Συνδίκου, Ανακριτή της ΑνατολήςOttaviano Bon (1613)
Ασπασία Παπαδάκη
Εξωδικαστική επίλυση ιδιωτικών διαφορών στην κρητική ύπαιθρο κατά την ύστερη βενετική περίοδο
Αλέξης Μάλλιαρης
Ο κόσμος της υπαίθρου στη βενετική Πελοπόννησο (1686-1715)
Αγγελική Πανοπούλου
Αλυκάριοι - εργάτες - αγρότες. Συνθήκες εργασίας και σχέσεις εξουσίας στις αλυκές της βενετοκρατούμενης ΠελοποννήσουΠίσω

Newsletter