Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!


Όψεις της ιστορίας της Μυκόνου στα νεότερα χρόνιαΔημήτρης Δημητρόπουλος (επιμ.)
Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος Παιδείας και Ανάπτυξης Μυκόνου, Αθήνα 2018
Τύπος: Νέες Εκδόσεις

Ο τόμος περιλαμβάνει μελέτες ερευνητών του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών, αφιερωμένες σε θέματα της ιστορίας της Μυκόνου από την εποχή της λατινικής κυριαρχίας έως τον αρχόμενο 20ό αιώνα. Τα κείμενα αποτελούν επεξεργασμένες μορφές ανακοινώσεων, που παρουσιάστηκαν στη Μύκονο την άνοιξη του 2016 και του 2017, στο πλαίσιο των σεμιναρίων με τίτλο "Όψεις της νεότερης ιστορίας της Μυκόνου", που διοργάνωσε η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος, Παιδείας και Ανάπτυξης Μυκόνου (ΚΔΕΠΠΑΜ) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ). Ο τόμος διέπεται από τη λογική των σεμιναρίων εκείνων, τα οποία δεν επιδίωκαν να προσφέρουν μια γενική συνεκτική αφήγηση της ιστορικής διαδρομής της Μυκόνου ούτε να καλύψουν το σύνολο της θεματολογίας της μυκονιάτικης ιστορίας. Δεν είχαν επίσης σκοπό να αποτελέσουν κάποιας μορφής εκλαΐκευση της ιστορικής έρευνας. 

 

Περιεχόμενα

-Χαιρετισμός του Δημάρχου Μυκόνου κ. Κωνσταντίνου Π. Κουκά
- Προλογικό σημείωμα
- Κώστας Γ. Τσικνάκης, Η Μύκονος τον 16ο αιώνα. Από την βενετική στην οθωμανική εξουσία
- Αγγελική Πανοπούλου, Δημογραφικά τεκμήρια για τον καθολικό πληθυσμό της Μυκόνου στην πρώιμη νεότερη εποχή
- Ζήσης Μελισσάκης, Το αρχείο της Μονής Παναγίας της Τουρλιανής Μυκόνου
- Ευγενία Δρακοπούλου, Όψεις του πολιτισμικού περιβάλλοντος της Μυκόνου. Εκκλησίες και Μοναστήρια (17ος-18ος αι.)
- Δημήτρης Δημητρόπουλος, Το Κοινό και τα ήθη, Μύκονος, 18ος - 19ος αι.' σκέψεις με αφορμή τρία τεκμήρια
- Ουρανία Πολυκανδριώτη, Αφηγήσεις και εικόνες της Μυκόνου. Στερεότυπα και παράδοση
-ΕυρετήριοΠίσω

Newsletter