Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!


Finanziers in Sehnsuchtsräumen Europäische Banken und Griechenland im 19. JahrhundertKorinna Schönhärl
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 2017
Τύπος: Νέες Εκδόσεις

Financiers' desired spaces. European banks and Greece in the 19th century

International banking networks contributed importantly to the financing of industrialization in the 19th century. But how were decisions for certain projects taken within the banks? The book researches the decision taking process in banks with Greece as a case study. Her war of independence from the Ottoman Empire (1821-1830) was the subject of highly emotional discussion in most European countries. Donations, loans, but also investment from all over Europe started to arrive in Greece. When the country was finally able to become an independent nation state in 1830, it was henceforward seen as an emerging but high risky investment market by bankers from Great Britain, France, Switzerland and Germany. The investigation sheds light on the complexity of these bankers' investment decisions between 1821 and 1911: Why did they decide to transfer their funds to the new Hellenic nation state? Which financial, ideological, familial and political aspects worked together to motivate them to invest in Greece? The project applies a combination of methods from economic, political and cultural history, questioning traditional rational choice approaches. Attention is focused on the risk perception, the risk management techniques and the constitution of confidence behind the involvement of European bankers and investors in Greece.

[In German]Πίσω

Newsletter