Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!


Ελληνοβρετανικές Σχέσεις. Πτυχές της πρόσφατης ιστορίας τουςΣυλλογικός τόμος
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2016
Τύπος: Νέες Εκδόσεις

Η έκδοση περιλαμβάνει τις ομιλίες που εκφωνήθηκαν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου "Ελληνο-Βρετανικές σχέσεις: πτυχές της πρόσφατης ιστορίας τους / British-Greek relations: Aspects of Their Recent History", το οποίο διοργανώθηκε από το Ίδρυμα της Βουλής σε συνεργασία με τη Βρετανική Πρεσβεία στην Ελλάδα στις 2 και 3 Νοεμβρίου 2012. 

Γράφουν οι: Catherine Morgan, Richard Clogg, Christopher Stray, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Paul Seaward, Παύλος Ελευθεριάδης, Νίκος Αλιβιζάτος, Γιάννης Α. Τασόπουλος, Νίκος Ι. Παπασπύρου, George Th. Mavrogordatos, Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, Michael Llewellyn Smith, Παναγιώτης Καπετανάκης, Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου, Κατερίνα Γαλάνη, Γιάννης Θεοτοκάς, Λία Ι. Αθανασίου

Περιεχόμενα

Πρόλογος / Preface
Παύλος Σούρλας - John Kittmer
Οι ελληνο-βρετανικές σχέσεις σε θέματα παιδείας / British-Greek relations in the Field of Education
Catherine Morgan, The foundation and early development of the British School at Athens, 1886-1900 [Η ίδρυση και τα πρώτα χρόνια της Βρετανικής Σχολής Αθηνών, 1886-1900]
Richard Clogg, The study of the modern history of Greece in British universities [Η μελέτη της σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδας στα βρετανικά πανεπιστήμια]
Christopher Stray, Greek in nineteenth-century Britain [Η ελληνική γλώσσα στη Βρετανία του 19ου αιώνα]
Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Βρετανική ιστορική επιστήμη και ελληνική ιστοριογραφία [British historical scholarship and Greek historiography]
Η ανάπτυξη του κοινοβουλευτισμού και οι πηγές του / Development of Parliamentarism and its roots
Paul Seaward, On the roots of British parliamentarism [Οι ρίζες του βρετανικού κοινοβουλευτισμού]
Παύλος Ελευθεριάδης, Οι ελληνικές καταβολές του Κράτους δικαίου [The Greek origins of the Rule of Law)
Νίκος Αλιβιζάτος, Το βρετανικό κοινοβουλευτικό πρότυπο στην Ελλάδα [The British model of parliamentarism in Greece)
Γιάννης Α. Τασόπουλος, Το αγγλικό και το ελληνικό Σύνταγμα: σε αναζήτηση της ιστορικής ταυτότητας των συνταγματικών θεσμών [The English Constitution and the Greek Constitution: In quest for the historical identity of constitutional institutions]
Νίκος Ι. Παπασπύρου, Ο αγγλικός κοινοβουλευτισμός στο έργο του Νικολάου Ν. Σαρίπολου [English parliamentarism in the work of N. N. Saripolos]
George Th. Mavrogordatos, The "English" Party in Greece, 1821-1940: From Alexandros Mavrokordatos to Ioannis Metaxas [Το "αγγλικό κόμμα" στην Ελλάδα, 1821-1940: Από τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο έως τον Ιωάννη Μεταξά]
Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Ο Ιερεμίας Μπένθαμ και η Ελληνική Επανάσταση: ο φιλόσοφος ως πολιτικός σύμβουλος [Jeremy Bentham and the Greek Revolution: A philosopher as political advisor]
Πασχάλης Κιτρομηλίδης, Η βρετανική πολιτική σκέψη και ο ελληνικός φιλελευθερισμός [British political thought and Greek liberal ideas]
Michael Llewellyn-Smith, Eleftherios Venizelos and the British friends, supporters and admirers, 1910-1920 [Φίλοι, υποστηρικτές και θαυμαστές του Ελευθέριου Βενιζέλου στην Αγγλία, 1910-1920]
Εμπόριο, τράπεζες, ναυτιλία (τέλη 18ου - 20ός αιώνας) / Trade, Banking, Shipping (end of 18th - 20th century)
Παναγιώτης Καπετανάκης, Η Ιόνιος ναυτιλία στην υπηρεσία της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, 1815-1864 [Ionian shipping in the service of the British Empire, 1815-1864]
Μαρία-Χριστίνα Χατζηιωάννου, Έλληνες έμποροι στη βικτωριανή Αγγλία [Greek merchants in Victorian England]
Κατερίνα Γαλάνη, Έλληνες έμποροι-τραπεζίτες στο City του Λονδίνου: η πρώτη εγκατάσταση (αρχές 19ου αιώνα) [Greek merchant and bankers in the City of London: the first settlement (early 19th century)
Γιάννης Θεοτοκάς, Τα ελληνικά εφοπλιστικά γραφεία του Λονδίνου τον 20ό αιώνα [The Greek shipping agencies in London in the 20th century]
Λία Αθανασίου, Η επίδραση των θεσμών του αγγλοσαξονικού δικαίου στη διαμόρφωση του ελληνικού ναυτικού δικαίου [The influence of the Anglo-Saxon institutions on the evolution of Greek Maritime Law]Πίσω

Newsletter