Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!


Τουρισμός και δημόσιες πολιτικές στη σύγχρονη Ελλάδα, 1914-1950. Η ανάδυση ενός νεοτερικού φαινομένουΆγγελος Φ. Βλάχος

Τύπος: Νέες Εκδόσεις

To βιβλίο έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης κοινωνικής και οικονομικής ελληνικής ιστορίας. H σημασία της μελέτης εντοπίζεται στην προσπάθεια να προσδιοριστεί και να αναλυθεί ο τουρισμός συνολικά ως ένα σύνθετο και πολυδιάστατο φαινόμενο. Εκείνο που ο Α. Βλάχος επιχειρεί να αναδείξει είναι πως ο τουρισμός δεν συνιστά μονάχα μία ταξιδιωτική εμπειρία ούτε μία σταθερή και αυτονόητη έννοια αλλά ένα φαινόμενο που συγκροτείται στη βάση θεσμικών υλικών και οργανωτικών προϋποθέσεων συγκεκριμένων πολιτικών και διαδικασιών που διαμορφώνονται ιστορικά και στις οποίες συμμετέχει πληθώρα κοινωνικών υποκειμένων αλλά και φορέων οργανισμών και υπηρεσιών.

Κέρκυρα-Economia Publishing, Αθήνα 2016Πίσω

Newsletter