Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!


Αναπτυξιακά μοντέλα στην Ελλάδα. Παρελθόν, παρόν και μέλλονM. Ψαλιδόπουλος (επιμ.- εισ.)
Μεταμεσονύκτιες εκδόσεις, Αθήνα 2016
Τύπος: Νέες Εκδόσεις

Ο τόμος συνιστά προϊόν συλλογικής δουλειάς μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών με εισαγωγή και επιμέλεια του Μιχάλη Ψαλιδόπουλου. Τα κείμενα του βιβλίου αναφέρονται σε αναπτυξιακές προτάσεις για την Ελλάδα που διατυπώθηκαν από την έκτη δεκαετία του 19ου αιώνα ως και την έβδομη του 20ού, γεγονός που επιβάλλει τη θεώρησή τους στα πλαίσια των εξελίξεων στην ελληνική οικονομία αφ' ενός, και στο διεθνές περιβάλλον αφ' ετέρου. Η θεώρηση αυτή πρέπει να συνυπολογίζει τις εξελίξεις στην οικονομική σκέψη στην Ευρώπη, αλλά και την πρόσληψη των θεωριών αυτών στην Ελλάδα.
Η ελληνική οικονομία διέγραψε μία ικανοποιητική πορεία από το 1953 ως το 2010, παρά επί μέρους προβλήματα και στρεβλώσεις. Από αγροτική οικονομία έγινε βιομηχανική χώρα, χωρίς όμως να αναπτύξει ποτέ κλάδο μηχανοκατασκευών. Η οικονομική πολιτική είχε μόνιμο πρόβλημα και άγχος για την κάλυψη του ισοζυγίου πληρωμών, με δεδομένο το χρόνιο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου που χρονολογείται από την Ανεξαρτησία της χώρας.
Μετά την προσχώρηση στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, η χώρα έγινε από χώρα μέσου βιομηχανικού επιπέδου, χώρα υπηρεσιών, και παρέλειψε μεταρρυθμίσεις που θα έκαναν γεωργία, βιομηχανία και υπηρεσίες πιο ανταγωνιστικές, σε μια συνεχώς διανοιγόμενη και διευρυνόμενη παγκόσμια αγορά. Η συμμετοχή στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς άμβλυνε το άγχος αναζήτησης πόρων για το ισοζύγιο πληρωμών. Η συμμετοχή στο ευρώ και ο φθηνός δανεισμός της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα οδήγησαν την Ελληνική οικονομία από τον άκρατο υπερδανεισμό στην αναζήτηση στήριξης από τους εταίρους της ώστε να μην υπάρξει νέα, ανοικτή, χρεοκοπία με απρόβλεπτες συνέπειες για τη χώρα.
Το οικονομικό μέλλον της Ελλάδας θα διαμορφωθεί από συγκεκριμένη ανάλυση και συλλογικές διαδικασίες. Οι μελέτες που περιλαμβάνονται στο βιβλίο αυτό φιλοδοξούν να καταθέσουν ένα λιθαράκι προς την κατεύθυνση αυτή, προσφέρονται τροφή σκέψης για τον διάλογο που μέλλει να γίνει. 

 

Περιεχόμενα
Οικονομική Θεωρία και Οικονομική πολιτική:
Σχετικά με αναπτυξιακά μοντέλα, και την εμβέλειά τους, στην Ελλάδα
Μιχάλης Ψαλιδόπουλος
Ο Παναγιώτης Χαλικιόπουλος και η ελληνική γεωργία
Αδαμάντιος Συρμαλόγλου
Ο Δημήτρης Μπάτσης και η Βαριά Βιομηχανία
Λήδα Βανδώρου, Μαρία Μαργώση, Αγγελική Παπαδοπούλου
Κυριάκος Βαρβαρέσος και διοικητική αναδιάρθρωση
Αντώνης Κυπαρίσσης, Χριστίνα Χριστοδουλίδου
Ξενοφών Ζολώτας: νομισματική ισορροπία και ανάπτυξη στην Ελλάδα
Θανάσης Αργυρίου, Ναταλί Φύτρου
Ανδρέας Παπανδρέου: Οικονομικός Ορθολογισμός, Ρήξη και Σοσιαλιστικός Μετασχηματισμός
Βασίλειος Βλασερός, Θώμη Λαμπαδάρη, ΙωάννηςΠίσω

Newsletter