Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!


Το τέλος της οθωμανικής Κρήτης. Οι όροι της κατάρρευσης του καθεστώτος της Χαλέπας, 1878-1889Περάκης Μάνος
Βιβλιόραμα - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Βενιζέλος», Αθήνα 2008.
Τύπος: Επιλεγμένη βιβλιογραφία

Η οθωμανική μεταρρύθμιση που εκδηλώθηκε στην Κρήτη κατά την περίοδο της Χαλέπας επιχείρησε την εισαγωγή νέων, μαζί με την μεταλλαγή των υπαρχόντων θεσμών. Το νέο θεσμικό πλαίσιο επέφερε τη σχετική φιλελευθεροποίηση του καθεστώτος, τη μερική αυτονόμηση του νησιού από το οθωμανικό κέντρο και επέτρεψε την πολιτική κυριαρχία των χριστιανών επί των μουσουλμάνων, η οποία συνοδεύτηκε από την εντεινόμενη -κατά την εποχή της Χαλέπας- οικονομική και κοινωνική τους άνοδο. Εξάλλου, η περιορισμένη φιλελευθεροποίηση και ο δειλός εκδημοκρατισμός διαμόρφωσαν και τους όρους κατάρρευσης του καθεστώτος της Χαλέπας, καθώς, υπό τις συνθήκες οικονομικής κρίσης της τελευταίας τριετίας (1887-1889), οξύνθηκαν οι κοινωνικοπολιτικές συγκρούσεις μεταξύ των κοινωνικών ομάδων. Η αποτυχία του καθεστώτος της Χαλέπας συνιστά το τέλος κάθε προσπάθειας συναινετικής μεταρρύθμισης και επιφέρει το τέλος της οθωμανικής κυριαρχίας στην Κρήτη, που επιβεβαιώνεται και τυπικά το 1898 με την επιβολή καθεστώτος της Αυτονομίας.

 

Κριτική: Ανδρέας Λυμπεράτος, «Κοινωνία και οικονομία στην Κρήτη στο τέλος του 19ου αιώνα», Η Αυγή, 15.11.2009. http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=504909

 

Maria Christina Chatziioannou: Manos Perakis, «Το τέλος της οθωμανικής Κρήτης. Οι όροι της κατάρρευσης του καθεστώτος της Χαλέπας,1878-1889» [The end of Ottoman Crete: the circumstances of the collapse of the Halepa regime, 1878-1889], The Historical Review/ La Revue Historique, Institute for Neohellenic Research, VII (2010), σ. 357-360. http://www.historicalreview.org/index.php/historicalReview/article/view/270/164

 

Stefanos Poulios: Manos Perakis, «Το τέλος της οθωμανικής Κρήτης. Οι όροι της κατάρρευσης του καθεστώτος της Χαλέπας,1878-1889» [The end of Ottoman Crete, 1878-1889], Turkish Historical Review, vol. 1, no.2 (2010), pp. 215-217.Πίσω

Newsletter